انجمن‌های حمایت از زندانیان برای توانمند سازی مددجویان فعالیت‌های اقتصادی کنند

ارومیه – ایرنا – دادستان عمومی و انقلاب ارومیه گفت: انجمن‌های حمایت از زندانیان می‌توانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی و بر اساس اولویت سند تحول قضایی ایجاد فرصت توانمندسازی و اشتغال مولد را برای مددجویان تحت پوشش خود فراهم کنند.

انجمن‌های حمایت از زندانیان برای توانمند سازی مددجویان فعالیت‌های اقتصادی کنند

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top