۶میلیون نفر به افراد تحت پوشش بیمه سلامت کشور افزوده شد

خرم آباد – ایرنا – معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع بیمه سلامت کشور گفت: طی چند ماه اخیر ۶ میلیون نفر از افراد فاقد بیمه ساکن در مناطق حاشیه نشین و آسیب پذیر کشور تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند.

۶میلیون نفر به افراد تحت پوشش بیمه سلامت کشور افزوده شد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top