۱۱۱ عنوان کتاب درسی نابینایان به بریل تبدیل شد

تهران – ایرنا – معاون برنامه­ ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: ۱۱۱ عنوان کتاب درسی نابینایان و کم بینایان به شکل بریل و ۳۲ عنوان کتاب به شکل گویا تبدیل شد.

۱۱۱ عنوان کتاب درسی نابینایان به بریل تبدیل شد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top