یک سوم جمعیت ایران در مناطق ناپایدار سکونت دارند

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top