کنایه کنعانی به سرکوب اعتراض‌ها در اروپا: مرگ خوبست اما برای همسایه

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top