نباید با تصویب بودجه غیرواقعی زمینه ساز نارضایتی مردم شویم

تهران-ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: نباید با افزایش منابع درآمدی و ایجاد منابع غیر واقعی در بودجه زمین ساز عدم تحقق تکالیف و احکام بودجه در نهایت ایجاد نارضایتی در میان مردم شویم.

نباید با تصویب بودجه غیرواقعی زمینه ساز نارضایتی مردم شویم

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top