فؤاد ایزدی: سیاست فشار در دنیای چندقطبی نتیجه‌ای ندارد

شیراز-ایرنا- استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با بیان اینکه در دنیای چند قطبی سیاست‌های فشار دیگر جواب نمی‌دهد، حرکت جهان به این سمت و سو را به نفع جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ایران همواره خواهان روابط عادی بوده اما این طرف مقابل بوده که همیشه مشکل ایجاد می‌کرده است.

فؤاد ایزدی: سیاست فشار در دنیای چندقطبی نتیجه‌ای ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top