صیانت از حقوق شهروندان در اولویت راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان است

اهواز – ایرنا – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندان در اولویت فعالیت های این اداره کل قرار دارد گفت: در تمامی فعالیت های راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان توجه به حقوق شهروندان مورد توجه است.

صیانت از حقوق شهروندان در اولویت راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان است

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top