ببینید | معجزه بزرگ در دل فاجعه؛ تصادف کودک با موتور و عبور میلیمتری چرخ‌ها کامیون از کنار سر!

ویدیویی از لحظه نجات یک کودک از زیرگرفته شدن توسط کامیون و تصادف با موتورسیکلت را، ببینید./viral vids

ببینید | معجزه بزرگ در دل فاجعه؛ تصادف کودک با موتور و عبور میلیمتری چرخ‌ها کامیون از کنار سر!

ببینید | معجزه بزرگ در دل فاجعه؛ تصادف کودک با موتور و عبور میلیمتری چرخ‌ها کامیون از کنار سر!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top