اغتشاشات خیابانی با طراحی آمریکا و معاندان طراحی شده است 

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top