اسلامی: تحریم‌، موجب شکل‌گیری تحقیقات صنعتی دفاعی در کشور شد

تهران-ایرنا-رییس سازمان انرژی اتمی در پیش نشست همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس نقش علم و فناوری را در شکل گیری صنایع دفاعی تشریح کرد.

اسلامی: تحریم‌، موجب شکل‌گیری تحقیقات صنعتی دفاعی در کشور شد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top