اردوی جهادی پزشکی با خدمات رایگان به مردم در پاکدشت برگزار شد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top